Aktualności

Politechnika Łódzka ogłasza nabór na studia podyplomowe realizowane w ramach Konkursu
„Doskonalenie kadr ochrony środowiska – studia podyplomowe”
,
współfinansowane w formie dotacji przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rekrutacja trwa do 20 kwietnia 2015 r.


Oferujemy studia na dwóch kierunkach:

1. „Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej zasilanych z niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii” - Koszt studiów ok. 1112 zł przy założeniu 25 osobowej grupy

2. „Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska oraz gospodarka przestrzenna i planowanie” - Koszt studiów ok. 1292 zł przy założeniu 30 osobowej grupy

Studia odbywać się będą w systemie weekendowym, tj. w piątek od godziny 16.00 do 20.00 oraz w sobotę od godziny 8.00 do 18.00.


Częstotliwość zjazdów: 2-3 w miesiącu.


Przewidywany termin rozpoczęcia studiów 24 kwietnia, godzina 16.00Kto może zostać słuchaczem?


Słuchaczami studiów mogą zostać pracownicy jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy państwowych jednostek budżetowych z województwa łódzkiego, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, przez okres nie krótszy niż 2 lata do czasu zgłoszenia do uczestnictwa w Studiach, o ile zakres ich obowiązków służbowych obejmuje zagadnienia związane z ochroną środowiska.
Dzięki dotacji Funduszu, pracodawca (jst, pjb) kierujący swojego pracownika na studia, pokrywa tylko część kosztów uczestnictwa.


Liczba słuchaczy jest ograniczona i o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegółowe zasady uczestnictwa w studiach podyplomowych są dostępne w zakładce – Rekrutacja.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 6
Wczoraj: 5
W tygodniu: 33
Łącznie: 8298