O projekcie

Studia podyplomowe z dofinansowaniem ze środków Funduszu - WFOSIGW

Zarząd wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozstrzygnął w dniu 07.08.2014 r. konkurs z dziedziny – Edukacja Ekologiczna pn.: „Doskonalenie kadr ochrony środowiska – studia podyplomowe”.

Konkurs ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych kadr zajmujących się ochroną środowiska, poprzez stworzenie możliwości dokształcania w formie studiów podyplomowych.

Pula środków przeznaczona na dofinansowania zadań objętych Konkursem wynosi do 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).


Politechnika Łódzka otrzymała dofinansowanie (udzielone w formie dotacji) w wysokości 95% kosztów całkowitych zadań i wynosi odpowiednio:


1. Studia podyplomowe nt. Efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej zasilanych z niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii – 90630,00zł

2. Studia podyplomowe nt. Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska oraz gospodarka przestrzenna i planowanie – 87685,00 zł.


Politechnika Łódzka organizuje następujące studia podyplomowe:


  1. Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej zasilanych z niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii,

które mają za zadanie uzupełnić specjalistyczną wiedzę u osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardu budynków o niskim zużyciu energii w obiektach administracji publicznej oraz poprawy efektywności na etapie ich eksploatacji. Proponowany program ma na celu przybliżenie słuchaczom problematyki oceny efektywności energetycznej, możliwości i racjonalności zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz efektów możliwych zmian na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Forma przekazywanej wiedzy nastawiona będzie na elementy praktyczne z dominująca liczbą ćwiczeń audytoryjnych i projektowych oraz laboratoriów.

  1. Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska oraz gospodarka przestrzenna i planowanie,

które mają za zadanie uzupełnić specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje zawodowe słuchaczy w zakresie teorii i praktyki w planowaniu przestrzennym i urbanistyce, gospodarce przestrzennej oraz w zakresie zarządzania i auditingu w ochronie środowiska. Proponowany zakres przedmiotów ujmuje w sposób kompleksowy aktualną problematykę gospodarki przestrzennej i planowania terenów zurbanizowanych, z uwzględnieniem całego spektrum spraw związanych z efektywną ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie:

www.wfosigw.lodz.pl

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 6
Wczoraj: 5
W tygodniu: 33
Łącznie: 8298